Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців
Скачать 339.42 Kb.
PDF просмотр
НазваниеРоль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців
страница1/27
проаналі
Дата конвертации17.12.2012
Размер339.42 Kb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
ДОСЛІДЖЕННЯ. РОЗРОБКИ. ПРОЕКТИ
Сергій Сибирякoв,
здобувач наукового ступеня
кандидата наук кафедри державної політики
та управління політичними процесами НАДУ,
помічник-консультант народного депутата України
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської
культури державних службовців
У статті обґрунтовується актуальність дослідження процесів форму-
вання  громадянської  культури, трансформації  соцієтальної  ідентич-
ності індивідуумів  з метою  підвищення довіри  населення до  органів
державної  влади  і  ефективності  державного  управління.  Розгляда-
ються  проблеми  формування  громадянської  культури  державних
службовців  у  сучасному  українському  суспільстві  та  роль  соціаль-
них  медіа.
Ключові  слова:  громадянська  культура,  державне  управління,  со-
ціальні  медіа.
The  article  shows  actuality  of  research  of  processes  of  forming  of  civil
culture, transformation of  individual's societal identity,  with the purpose
of  increase    of  population's  trust    to  the  organs  of  State  power  and
efficiency  of  state  administration.  The  problems  of  forming  of  state
employee's  civil  culture    in  modern  Ukrainian  society  and  role  of  social
medias  are  examined  .
Key  words:  сivil  culture,  state  administration,  social  media.
Постановка проблеми. Як політична теорія, так і політична
практика  дають  підстави  стверджувати,  що  за  відсутності  ме-
ханізмів стримувань і противаг виконавча гілка влади намагається
захопити весь політичний простір. Одним із ключових елементів
системи стримувань і противаг, що має соціокультурну природу, є
громадянська культура.
Поняття "громадянська культура" віддзеркалює перш за все
рівень усвідомлення громадянином суспільних завдань, його го-
товності  втілити  ці  завдання  в  життя.  У  цьому  сенсі  політична
культура стає повноцінним структурним елементом громадянсько-
го життя. Водночас вона є показником ступеня зрілості суспіль-
ства, його  здатності забезпечувати  загальногромадянські інтере-
247

си, використовувати форми й методи вироблення і реалізації суміс-
них рішень та узгоджених дій. Отже, цілком справедливо грома-
дянську культуру називають "культурою гуртожитку", що базується
на традиційних нормах, цінностях, уявленнях.
Вперше термін "громадянська культура" згаданий Ч.Мерріа-
мом в одному з проектів щодо дослідження соціологічних і пси-
хологічних аспектів політичної поведінки, в якому автор проаналі-
зував силу і вплив націоналізму, а також етнічні, мовні й релігійні
причини  його  виникнення  в  країнах-учасниках  Першої  світової
війни. Термін "громадянська культура" був визначений як "третя
культура" - не традиційна і не сучасна, але така, що запозичена в
обох. Інакше кажучи, це плюралістична культура, побудована на
спілкуванні  й  переконанні,  культура  консенсусу  і  розбіжностей,
культура, що допускає зміни, але й стримує їх" [1].
Активна  розробка  проблематики  громадянської  культури
була спочатку пов'язана з певними практичними потребами, що
позначилися на характері досліджень, що проводилися.
Так, Г.Алмонд і С.Верба розглядають громадянську культу-
ру як політичну культуру особливого роду - це особливий тип полі-
тичної культури, що сприяє еволюційному розвитку демократич-
ного  суспільства  і  його  політичної  системи.  Тобто  це  -  змішана
культура,  гнучка,  багатовимірна  [2].  Складність  цієї  соціально-
політичної сутності власне й стає феноменом, що його має опано-
вувати суспільство.
 Актуальність  теми  дослідження  громадянської  культури
державних  службовців зумовлена  об'єктивним ходом  соціально-
політичного розвитку України. Зокрема, ліберально-демократичні
зміни, що відбуваються нині в країні, надзвичайно актуалізують
питання  щодо  створення  громадянського  суспільства,  яке  ради-
кально відрізняється від традиційного суспільства не лише раціо-
нальною природою людини як творця нової соціальної реальності,
але й абсолютно новою якістю життя громадян.
Усі ці прояви новостворюваного громадянського суспільства
й саме громадянське суспільство стають неможливими без фор-
мування громадянської культури у представників державного апа-
рату, передусім його керівної ланки, яка забезпечує становлення
громадянського  суспільства і  перетворюється  у процесі  суспіль-
ної трансформації на його духовний субстрат.
І все ж об'єктивно громадянська культура виступає передусім
як  характеристика  громадянського  суспільства  і  його  духовний
248
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconМіністерство культури І туризму україни інформаційний збірник про умови вступу до Луганського державного інституту культури І мистецтв
Головною метою факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців у напрямку музичного мистецтва І культури
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconСтимулів  до  праці,  забезпечення  умов  праці  і  життя;  реалізація  соціальних  гарантій  зайнятого  і 
Основними напрямками та першочерговими заходами підвищення якості трудового потенціалу 
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconРозділ    гуманітарні  ТА  організаційно- управлінські  аспекти  фізичної  культури ТА спорту 
В кінці статті подано короткий тлумачний словник окремих спеціалізованих термінів. 
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconУчебника, выделять
Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения, роль биологических теорий, идей и гипотез в формировании естественнонаучной...
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconТехнічне завдання керуючись Законом України «Про здійснення державних закупівель»
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconЯк навчальний посібник для студентів вищих навчальних
Темпус Тасіс ib jep-25254-2004 «Спеціалізовані програ- ми з питань європейської інтеграції для державних служ- бовців України» (2005-2008...
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconПрограмма минимум
С. И. Вавилова ран. В основу настоящей программы положены разделы: «Механика и ее роль в возникновении научного знания», «Механика...
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconМинистерство образования и науки Российской Федерации программа минимум
С. И. Вавилова ран. В основу настоящей программы положены разделы: «Механика и ее роль в возникновении научного знания», «Механика...
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців iconТов «Центр творчих ініціатив \"Клевер\"» Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
Міністерству освіти І науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіта І науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Роль соціальних медіа у формуванні громадянської культури державних службовців icon* Веб-сторінки друкованих та електронних змі та інші аспекти застосування мережі Інтернет у сфері мас-медіа
Редколегія: Різун В. В., д-р філол наук, проф. (голова); Єсипенко Р. М., д-р іст наук, проф.; Іванов В. Ф., д-р філол наук, проф.;...
Разместите кнопку на своём сайте:
zakon.znate.ru


База данных защищена авторским правом ©zakon.znate.ru 2012
обратиться к администрации
Zakon
Главная страница